Menetelmät

Lyhyesti:

Ennen projektin aloittamista tiimisi valmistautuu tulevaan tehtäväänsä ja voittaa oman ilmastoahdistuksensa erilaisten harjoitusten avulla. Annamme kaikille valmiudet ja valtuudet toimia. Rakennamme yhteistä ymmärrystä ympäristöhaasteista ja organisaatiosi roolista niiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on voimaannuttaa ihmisiä ja synnyttää yhteisesti jaettu tahtotila kestävän kehityksen haasteiden taklaamiseksi.

Työkalut:

 • Planeettalähtöisyyden perusteet
 • Lisää vaikuttavuutta
 • Sovelluksen uudelleenrakennus

Planeettalähtöisyyden perusteet ja ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset otetaan haltuun vierailevan kestävän kehityksen asiantuntijan johdolla. Lisää vaikuttavuutta -työkalun avulla tiimisi reflektoi tärkeimpiä maapalloa ravistavia muutoksia ja organisaatiosi roolia yhtälössä. Sovelluksen uudelleenrakennus on nopea harjoitus, jossa olemassa oleva digitaalinen palvelu muutetaan ympäristöystävällisemmäksi.

Lyhyesti:

Näiden retrospektiivisten työkalujen avulla voitte analysoida nykyisiä toimintamallejanne. Pääsette tarkastelemaan tuotettanne tai palveluanne lintuperspektiivistä. Tavoitteena on tunnistaa ne arvoketjunne ja käyttäjäkokemuksenne alueet, jotka tekevät hallaa planeetallemme. Nämä työkalut auttavat teitä määrittelemään ongelmat, joihin haluatte tarttua ja keskittää omat resurssinne. Samalla tunnistatte ne alueet, joilla voitte tehdä mielekkäitä ja merkityksellisiä muutoksia.

Menetelmät:

 • Kulissien takana
 • Vaikutukset
 • Planeettalähtöinen käyttäjäpolku

Kulissien takana -työkalun avulla kartoitatte arvoketjunne kaikki vaiheet ja Vaikutukset -työkalu auttaa teitä analysoimaan eri vaiheiden vaikutukset. Planeettalähtöinen käyttäjäpolku auttaa teitä ymmärtämään millaisia ympäristövaikutuksia käyttäjien toiminnalla on, kun he käyttävät tuotettanne tai palveluanne.

Lyhyesti:

Tässä vaiheessa kartoitatte oman tienne kohti kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja. Kehitätte vakuuttavan ja innostavan näkemyksen omasta roolistanne ilmastonmuutoksessa. Pääsette luomaan oman kestävän kehityksen visionne osaksi organisaationne strategiaa. Näiden työkalujen avulla voitte myös määritellä ne toimenpiteet, joiden avulla teette visiostanne totta.

Menetelmät:

 • Tässä ja nyt
 • Laajempi linssi
 • Pohjantähti
 • Tehtävälista
 • Esteiden purkaminen

Tässä ja nyt auttaa teitä muodostamaan selkeän käsityksen siitä, missä nyt mennään. Laajempi linssi -työkalun avulla määrittelette kestävän kehityksen visionne planeettalähtöisten periaatteiden mukaisesti. Pohjantähden avulla puratte visionne helposti pureskeltaviin osiin ja tunnistatte esteet visionne onnistumisen tiellä. Esteiden purkaminen puolestaan auttaa teitä taklamaan tunnistamanne esteet.

Lyhyesti:

Nämä työkalut auttavat teitä muuttamaan konseptointivaiheen prosessit planeettalähtöisiksi. On aika ideoida ja hioa kestävän kehityksen mukaisia konsepteja ja koota oikeanlainen tiimi kehittämään niitä.

Menetelmät:

 • Planeettalähtöinen ideointi
 • Radikaali/realisti
 • Planeettalähtöinen konsepti
 • Systeemiset kosketuspisteet
 • Käännetty liiketoimintamalli
 • Strateginen tiimi

Planeetta lähtöinen ideointi -työkalun avulla synnytätte suuren määrän planeettalähtöisiä ideoita. Radikaali/realisti vauhdittaa ideoiden priorisointia ja Planeettalähtöinen konsepti auttaa teitä muotoilemaan valitsemanne ideat vakuuttaviksi konsepteiksi. Systeemiset kosketuspisteet kutsuu kestävän kehityksen asiantuntijat analysoimaan kehittämänne konseptit ja varmistamaan niiden ympäristöystävällisyyden. Jos haluatte mieluummin kehittää uusia konsepteja liiketoimintalähtöisesti, voitte ottaa avuksenne Käännetty liiketoimintamalli -työkalun. Kun teillä on käsissänne konsepti, jonka haluatte kehittää uudeksi tuotteeksi tai palveluksi, voitte koota sopivan tiimin Strategisen tiimin avulla.

Lyhyesti:

Tämän vaiheen aikana rakennatte pohjaa läheisille asiakassuhteille läpinäkyvän ja vastuullisen viestinnän keinoin. Samalla kasvatatte ratkaisujenne vaikutusta avoimen lähdekoodin avulla.

Menetelmät:

 • Kestävän kehityksen tarinallistaminen
 • Avoimen lähdekoodin skaalaus

Kestävän kehityksen tarinallistaminen auttaa teitä tiedostamaan markkinointiviestinne vaikutukset ja erilaiset tulkintamahdollisuudet. Avoimen lähdekoodin skaalaus -työkalun avulla avaatte ratkaisunne maailmalle ja annatte muiden käyttää sitä oman työnsä tukena.

Planet Centric Design -työkalupakki

Haluaisitko kehittää kestäviä ja vastuullisia tuotteita ja palveluja, joista hyötyvät sekä planeetta että bisneksesi? Nappaa tästä ilmainen työkalupakkimme!

Lataa työkalupakki

Ottaisimme sinut enemmän kuin mielellämme mukaan Planet Centric Design -yhteisöön ja kehittämään työkalupakkia. Voit hypätä mukaan jättämällä sähköpostiosoitteesi tähän. Iso kiitos jo etukäteen!

Liity yhteisöön

Tilaa uutiskirjeUp next Planet Centric Design